BẢNG GIÁ CƯỚC GIẢI PHÁP SAFEMAIL
(Chưa bao gồm thuế VAT 10%)

SAFE@HOSTED bao gồm 03 gói dịch vụ linh họat có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng:

 • SAFE@LITE: Thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và chỉ kiểm soát chiều nhận email. Code: SME
 • SAFE@PRO: Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và bao gồm kiểm soát email cho cả 02 chiều nhận và gửi. Code: CORPORATE
 • SAFE@SUITE: Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và lớn muốn kiểm soát toàn bộ email vào/ra và yêu cầu đảm bảo dự phòng máy chủ nhận mail. Code: ENTEPRISE
  Xem chi tiết giá và chính sách giảm giá

  SAFE@DEDICATED
  Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa & lớn. Code: DEDICATED
  Xem chi tiết giá và chính sách giảm giá

  SAFE@COMPLEX
  Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa & lớn. Code: COMPLEX
  Xem chi tiết giá và chính sách giảm giá