BẢNG GIÁ CƯỚC GIẢI PHÁP SAFEMAIL
(Chưa bao gồm thuế VAT 10%)

SAFE@COMPLEX
Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa & lớn với phí hằng năm như bảng bên dưới, không giới hạn domain name.
Code: COMPLEX

Phương thức tính giá
Giá sử dụng = Giá dịch vụ SAFE@HOSTED
(Đã giảm giá)
+ Giá dịch vụ SAFE@DEDICATED
(Đã giảm giá)

Giảm giá
Giảm thêm 30% trên giá sử dụng này cho bất kỳ khách hàng nào đăng ký sử dụng ngay từ đầu dịch vụ SAFE@COMPLEX.
Giảm 15% cho các khách hàng đã sử dụng bất kỳ dịch vụ SAFE@HOSTED hay SAFE@DEDICATED nâng cấp lên SAFE@COMPLEX.