BẢNG GIÁ CƯỚC GIẢI PHÁP SAFEMAIL
(Chưa bao gồm thuế VAT 10%)

SAFE@DEDICATED
Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa & lớn với phí hằng năm như bảng bên dưới. Phí áp dụng không giới hạn domain name.
Code: DEDICATED

Mục Số Email account Thông lượng Chiều kiểm soát Email Price/1 Year (USD) Price/2 Year (USD)
1 500 Không hạn chế Chiều vào & ra 12.000 20.000
2 750 Không hạn chế Chiều vào & ra 15.000 25.000
3 1.000 Không hạn chế Chiều vào & ra 20.000 30.000
4 2.000 Không hạn chế Chiều vào & ra 25.000 40.000
5 5.000 Không hạn chế Chiều vào & ra 45.000 80.000
6 10.000 Không hạn chế Chiều vào & ra 75.000 130.000
7 > 10.000 Không hạn chế Chiều vào & ra Call us Call us

Giảm giá 30% cho các tổ chức Giáo dục & đào tạo trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
Giảm giá cho các ISP/OSP và các công ty HOSTING
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án thỏa đáng.