BẢNG GIÁ CƯỚC GIẢI PHÁP SAFEMAIL
(Chưa bao gồm thuế VAT 10%)

SAFE@HOSTED bao gồm 03 gói dịch vụ linh hoạt có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng: SAFE@LITE, SAFE@PRO, SAFE@SUITE

SAFE@LITE
Thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ với phí hằng năm như bảng bên dưới. Phí áp dụng cho mỗi domain name.
Code: SME

Mục Số Email account Thông lượng Chiều kiểm soát Email Price/1 Year (USD) Price/2 Year (USD)
1 10 3G Chiều vào 150 270
2 20 6G Chiều vào 300 500
3 30 9G Chiều vào 500 900
4 50 15G Chiều vào 800 1.500

Trường hợp quý khách muốn kiểm soát luôn chiều email gửi ra, vui lòng cộng thêm 25% tương ứng cho gói dịch vụ đã chọn.

Giảm giá 50% cho các tổ chức Giáo dục & đào tạo trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
Giảm giá cho các ISP/OSP và các công ty HOSTING
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án thỏa đáng.

SAFE@PRO
Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa & nhỏ với phí hằng năm như bảng bên dưới. Phí áp dụng cho mỗi domain name.
Code: CORPORATE

Mục Số Email account Thông lượng Chiều kiểm soát Email Price/1 Year (USD) Price/2 Year (USD)
1 100 30G Chiều vào & ra 1.500 2.700
2 200 60G Chiều vào & ra 2.000 3.500
3 300 90G Chiều vào & ra 2.500 4.500

Trường hợp quý khách chỉ muốn kiểm soát chiều email gửi vào, chúng tôi sẽ giảm giá 25% tương ứng cho gói dịch vụ đã chọn.

Giảm giá 50% cho các tổ chức Giáo dục & đào tạo trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
Giảm giá cho các ISP/OSP và các công ty HOSTING
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án thỏa đáng.

SAFE@SUITE
Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa & lớn với phí hằng năm như bảng bên dưới.Phí áp dụng cho mỗi domain name.
Code: ENTEPRISE

Mục Số Email account Thông lượng Chiều kiểm soát Email Price/1 Year (USD) Price/2 Year (USD)
1 500 120G Chiều vào & ra 4.000 7.500
2 750 150G Chiều vào & ra 5.600 10.500
3 1.000 180G Chiều vào & ra 7.500 14.000
4 2.000 300G Chiều vào & ra 14.000 25.000
5 5.000 500G Chiều vào & ra 25.000 45.000
6 10.000 900G Chiều vào & ra 45.000 80.000
7 > 10.000 -- Chiều vào & ra Call us Call us

Trường hợp quý khách chỉ muốn kiểm soát chiều email gửi vào, chúng tôi sẽ giảm giá 25% tương ứng cho gói dịch vụ đã chọn.

Giảm giá 50% cho các tổ chức Giáo dục & đào tạo trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
Giảm giá cho các ISP/OSP và các công ty HOSTING
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phương án thỏa đáng.