SAFEMAIL NETWORKS được thiết lập như một cổng kiểm sóat tất cả các email khi ra, vào máy chủ xử lý mail của khách hàng. Hệ thống bao gồm nhiều Gateway đặt rải rác ở nhiều nơi với nhiều cấp độ dự phòng và nhờ tương tác và chia sẻ trực tuyến với cơ sở dữ liệu của hang trăm tổ chức an tòan thông tin trên thế giới như: COMMTOUCH, F-SECURE, KASPERSKY,…nên đảm bảo việc họat động nhanh chóng, chính xác.


Để có thể sử dụng những dịch vụ của SAFE@HOSTED, khách hàng chỉ đơn giản đừng ngần ngại liên lạc với cúng tôi để đăng ký để nhận được sự phối hợp như mong muốn. Việc của chúng tôi là đưa thông tin khách hàng vào hệ thống và giúp khách hàng trong việc điêu hướng chiều nhận mail để tất cả các email gửi đến sẽ chuyển thẳng vào hệ thống kiểm soát của chúng tôi.

Phần còn lại là chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng điều chỉnh việc chuyển các email gửi ra đến thẳng hệ thống của chúng tôi để được rà quét virus, kiểm tra tính hợp lệ,…sau đó nhanh chóng gửi đến người nhận.

Để có thể trải nghiệm và ứng dụng SAFE@DEDICATED bằng cách lắp đặt ngay một Gateway tại trụ sở của mình, đừng ngần ngại liên lạc ngay với chúng tôi để được thực hiện nhanh nhất.

Quý vị cũng có thể có ngay dịch vụ SAFE@COMPLEX nếu muốn, tất cả là tùy thuộc vào lựa chọn và quyết định của quý vị.

Với SAFEMAIL mọi việc cự kỳ nhanh chóng, đơn giản và chính xác. Sẽ mất không quá 30 phút để thay đổi một số thông số và thông thường không quá 24 giờ để có thể tận hưởng hiệu quả của dịch vụ mà các bạn đang sở hữu.

Và bây giờ bạn đã an tâm khi có chúng tôi luôn bên cạnh để bảo vệ hòm thư của bạn.