Mạng lưới SAFEMAIL NETWORKS được đặt rải rác ở nhiều nơi với nhiều cấp độ dự phòng và nhờ tương tác và chia sẻ trực tuyến với cơ sở dữ liệu của hang trăm tổ chức an tòan thông tin trên thế giới như: COMMTOUCH, F-SECURE, KASPERSKY,…nên đảm bảo việc họat động nhanh chóng, chính xác.


Một số ưu điểm của hệ thống được chỉ ra như sau:

 • Khách hàng không cần trang bị thêm bất kỳ phần cứng hay phần mềm nào.
 • Kiểm sóat cả email nhận và gửi.
 • Tích hợp nhiều bộ quét virus: F-SECURE, KASPERSKY, COMMTOUCH,..
 • Đảm bảo 100% khả năng chống lại các mối nguy từ virus, trojan, phishing.
 • Trang bị hàng trăm cơ chế lọai bỏ thư rác.
 • Kiểm sóat và lọai bỏ thư rác trước khi chúng được phát đi.
 • Cơ chế phòng vệ chủ động là cách tích cực giúp lọai bỏ các yêu cầu kết nối thư rác.
 • Hệ thống có dự phòng nhiều cấp đảm bảo họat động liên tục.
 • Hệ thống được đặt rải rác tại nhiều ISP.
 • Cho phép người dùng tự khai thác, kiểm sóat các chính sách kiểm sóat email của mình.
 • Có khả năng gửi thông báo một cách tương tác.
 • Cho phép tạo số liệu thống kê lưu lượng.
 • Không gây trễ trong truyền đưa email.
 • Không làm thất thóat email.
 • Tự động xếp email vào hàng đợi nếu Mail server khách hàng gặp sự cố.

  Với các giải pháp của SAFEMAIL doanh nghiệp sẽ có thể trang bị một tuờng lửa tốt nhất cho máy chủ email, lọai bỏ các thư rác vô bổ. Đặc biệt, SAFEMAIL giúp doanh nghiệp giảm từ 50%-hơn 80% chi phí kết nối internet do đã lọai bỏ hết toàn bộ các kết nối từ các máy chủ gửi thư rác.

  Hơn thế nữa, với SAFEMAIL doanh nghiệp có thể yên tâm phòng tránh việc máy tính nội bộ bị ZOMBIE chiếm dụng để phát tán thư rác, hoặc phát tán thông tin ăn cắp từ bên trong ra ngoài.

  SAFEMAIL sẽ giúp kiểm sóat toàn bộ email vào và ra doanh nghiệp. SAFEMAIL họat động tốt với tất cả các máy chủ email SMTP/POP3/IMAP4/S. Việc triển khai chỉ mất không quá 15 phút và hòan tòan đơn giản.